2. ročník konferencie "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY"

Už po druhý raz sa stretli zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Tento raz sa konferencia konala v piešťanskom hoteli Sorea Sĺňava v dňoch 26 až 27.04.2016. Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska.

Jej hlavnou témou boli nové povinnosti a pravidlá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré priniesol nový zákon o odpadoch. Do okruhu záujmu sa dostali otázky:

  • ako majú obce nakladať s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
  • ako legálne a ekonomicky riešiť kuchynské a reštauračné biologicky rozložiteľné odpady,
  • aké sú možnosti v podpore domáceho a komunitného kompostovania v obciach,
  • aký je postup pri zriaďovaní a prevádzkovaní malej kompostárni v obci,
  • a iné.
Viac o konferencii

    Zavrieť video