JRK | Prečo je dôležité spolupracovať a informovať občanov? - Pre menej odpadu

Hľadáte odpovede? Máme pre vás

Často kladené otázky

Potrebujete poradiť? Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky z oblastí, ktorým sa venujeme.

Zlepšením dostupnosti triedenia – musí byť pre nich pohodlné. Zavedením motivácie – spravodlivý systém, motivačné odmeny, poplatok na základe úrovne triedenia domácnosti, motivačné súťaže. Nevyhnutná je aj osveta a edukácia, prečo je to dôležité. Koľko ich aj obec stojí, keď netriedia. Oplatí sa vzbudiť prirodzenú súťaživosť a podporiť tých, ktorí sa už správajú zodpovedne. Rozšíriť myšlienku, že netriedenie je spoločensky neakceptovateľné.

Zabezpečiť im možnosť kompostovať a naučiť ich ako to robiť dobre. Pripomenúť im, že to bolo kedysi normálne, vrátiť bioodpad do prírody a nehnojiť chémiou. Ukážte ostatným občanom dobrý príklad tých, ktorí už kompostujú, aby to prijali lepšie. Aby kompostovanie bolo prirodzenou súčasťou ich života.

Ak chcete dosiahnuť zmenu, bez občanov to nepôjde. Zapojte všetkých. Dbajte na mladú generáciu, pre ktorú to bude prirodzenou súčasťou života. Zapojte ich do zmien, a vysvetlite im ich zámer a prínos. Pomôžeme vám 😉

  • Stanovovanie poplatku za odpady podľa úrovne triedenia domácnosti
  • Sankcie za čierne skládky
  • Sankcie za nesprávny odpad v triedenom zbere
  • formu participácie občanov na nákupe kompostérov, ktorá ovplyvní poplatok za odpady

prednášky, diskusie, letáky, kurzy, aktivity pre deti na školách, počas obecných akcií (triedenie odpadu), motivačné súťaže pre občanov…

Je adresnejšia. Pomôže riešiť problém pri triedení a kompôostovaní priamo na mieste. Niekedy sa ľudia boja opýtať na prednáške alebo im situácia vznikne počas používania kompostéra a nevedia si rady. Prejavený osobný záujem o to ako im to ide, motivuje k väčšej snahe.

Zistíte, ako na tom naozaj ste. Čo všetko ľudia netriedia a či sa aj po rozdaní kompostérov vyhadzuje bioodpad na skládku. Na základe toho môžete prijať ďalšie opatrenia. Analýza je výborná aj pre zapojenie dobrovoľníkov, fotky môžete využiť pri šírení osvety a poukázať na to, čo potrebujete zlepšiť.

Vhodnou a dostatočnou komunikáciou Môžete im predstaviť prínosy kompostovania. Účasť môže byť podmienená odovzadním kompostéra.