JRK | Kde si môžem objednať ďalšie etikety na vrecia s odpadom? - Pre menej odpadu

Hľadáte odpovede? Máme pre vás

Často kladené otázky

Potrebujete poradiť? Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky z oblastí, ktorým sa venujeme.

Pre prihlásenie sa na stránku mojelwis.sk pomocou manuálneho zadania čísla etikety, je potrebné správne zadať číslo ľubovoľnej etikety, ktorá vám bola pridelená, alebo číslo nádoby s RFID čipom. Číslo zadávajte bez medzier.

V prípade, ak je vaša etiketa exspirovaná, nepodarí sa vám pomocou nej prihlásiť do systému. Jednorazová etiketa exspiruje dňom, kedy je nasnímaná pri zbere odpadu. Etikety pre viacnásobné použitieetikety s RFID čipom sú aktívne pokiaľ sú upevnené na používanej nádobe na odpad.

Ak triedite odpad, ale vaša obec nepovolila sledovanie verejných štatistík pre obyvateľov, nepodarí sa vám prihlásiť do systému.

Ak je váš zoznam vývozov odpadu prázdny, tak vaša obec ešte nezačala  s evidovaním zberu odpadu. Kontaktujte svoju obec.

 

Ak  hmotnosť odpadov, ktoré ste odovzdali na zbernom dvore nezodpovedá tomu, čo vidíte v systéme môj ELWIS, tak mohla nastať chyba ľudského faktora pri manuálnom zadávaní množstva odváženého odpadu do systému.

O množstve pridelených etikiet rozhoduje vaša obec. Kontaktuje preto svoju samosprávu.