JRK | Aké sú výhody prekopávača kompostu? - Pre menej odpadu

Hľadáte odpovede? Máme pre vás

Často kladené otázky

Potrebujete poradiť? Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky z oblastí, ktorým sa venujeme.

Kompost môžete využiť na prihnojenie pôdy. Je to výborné prírodné hnojivo. Zvyšuje úrodnosť pôdy a dodáva rastlinám živiny. Predstavte si kompost ako vitamín C pre pôdu. Využitie – záhrada, trávnik, stromy a kríky, okrasné kvety, izbové rastliny, balkonové kvety, úžitkové rastliny, zelenina a ovocie.

Vyberajte podľa veľkosti záhrady a množstva odpadu. Osvedčilo sa vyberať litráž kompostéra podľa rozlohy záhrady napr. do 600 m2 – 600 litrový kompostér.

Je potrebné mať komunitu, vybrať miesto, zariadiť súhlas vlastníka pozemku. Následne preškoliť zapojené domácnosti, aby vedeli ako kompostovať. Vybrať kompostér, určiť zodpovednú osobu a inštalovať kompostér.

Riešení je viac – vermikompostovanie, komunitné kompostovanie, zbieranie bioodpadu z domácností a ich zhodnotenie na profesionálnej kompostárni. Tam je zabezpečený kvalitný proces kompostu.

Zbytočne za jeho sklákovanie platíme. Mohlo by sme z neho mať kvalitné hnojivo zadarmo, v ktorom vieme čo je.
na skládkach sa bioodpad mieša s inými látkami, hnije a zapácha. Pri tom unikajú do ovzdušia rôzne plyny (CO2, metán a iné), ktoré spôsobujú zmeny klímy. Sklákovanie má podiel na klimatických zmenách skoro v rovnakej miere ako letecká doprava.

Platia štyri základné pravidlá správnej starostlivosti – správna veľkosť materiálu, premiešavanie vrstiev, dostatočný prístup vzduchu a správna vlhkosť.

Významne zjednodušuje kompostovanie. Bioodpad ľahšie premiešate, rýchlejšie sa rozloží. Predidete hnitiu, zápachu či muškám v kompostéri. Kompostovať bez prekopávača je akoby ste varili guľáš bez varechy.

V prvom rade je lacnejšie kompostovať zelený odpad priamo v záhrade ako ho zbierať do nádob a odvážať raz za 2 týždne.
Je to spracovanie odpadu priamo na mieste vzniku.
Kompostér môžete mať v rohu záhrady celý rok a nezavadzia.
Nie je potrebné hľadať miesto kde bude bioodpad vyväzený na spracovanie.

  • Stanovovanie poplatku za odpady podľa úrovne triedenia domácnosti
  • Sankcie za čierne skládky
  • Sankcie za nesprávny odpad v triedenom zbere
  • formu participácie občanov na nákupe kompostérov, ktorá ovplyvní poplatok za odpady

prednášky, diskusie, letáky, kurzy, aktivity pre deti na školách, počas obecných akcií (triedenie odpadu), motivačné súťaže pre občanov…

Je adresnejšia. Pomôže riešiť problém pri triedení a kompôostovaní priamo na mieste. Niekedy sa ľudia boja opýtať na prednáške alebo im situácia vznikne počas používania kompostéra a nevedia si rady. Prejavený osobný záujem o to ako im to ide, motivuje k väčšej snahe.

Zistíte, ako na tom naozaj ste. Čo všetko ľudia netriedia a či sa aj po rozdaní kompostérov vyhadzuje bioodpad na skládku. Na základe toho môžete prijať ďalšie opatrenia. Analýza je výborná aj pre zapojenie dobrovoľníkov, fotky môžete využiť pri šírení osvety a poukázať na to, čo potrebujete zlepšiť.

Vhodnou a dostatočnou komunikáciou Môžete im predstaviť prínosy kompostovania. Účasť môže byť podmienená odovzadním kompostéra.