Elektrický kompostér GreenGood majú aj v cukrárni

16.06.2017

V obci Horné Saliby pôsobí už od roku 1960 tím zručných a tvorivých majstrov, ktorí sa venujú výrobe vynikajúcich cukrárenských výrobkov. Pri výrobe tort, zákuskov či pečiva vzniká nemalé množstvo kuchynského odpadu. V prevádzke CUKRÁRSKA VÝROBA FILOVÁ, ktorá produkuje zákusky 7 dní v týždni je to až viac než 10 000 kg kuchynského odpadu ročne.

Keďže chcela prevádzka nakladať s týmto odpadom ekonomicky ale aj ekologicky zvolili spracovanie odpadu v elektrickom kompostéri GreenGood GG-10 (v ktorom môžu skompostovať až 30kg kuchynského odpadu denne). Keby si však zvolili namiesto kompostovania zvoz tohto odpadu zvozovou firmou, ich náklady by sa vyšplhali na viac ako 500€ mesačne (len za zvoz, pripočítať by museli ešte náklady na chladiace zariadenie a administratívu). V prípade kompostovania kuchynského odpadu v elektrickom kompostéri GG-10 je potrebné vynaložiť prvotnú investíciu do nákupu zariadenia a ďalším nákladom je spotrebovaná elektrická energia.

Prepočítali sme, že v tomto prípade je návratnosť investície elektrického kompostéra pri porovnaní so zvozom je 1,68 roka! Za toto obdobie „minú“ na energiách cca 68,54€. A to je ekonomicky výhodné. Navyše výsledný produkt kompostovania – kompost používajú na zapracovanie do pôdy na vlastných pozemkoch.

Takto vyzerá umiestnenie a prevádzka kompostéra v praxi.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video