Buďte aj vy ako Lietavská Lúčka

Vyberte si aj vy ako správne naložiť s biologickým odpadom podľa nového Zákona o odpadoch!

Téme bioodpadov sa profesionálne venujeme už viac ako 7 rokov a za ten čas sme pomohli vyše 450 obciam zo Slovenska a Českej republiky. V každej z nich sme zavádzali práve domáce kompostovanie. Tieto obce sa tak následne vyhli novým a opakujúcim sa nákladom na zvoz a spracovanie BRKO.

Sme preto radi, že sa aj Vy venujete problematike nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe vyplnenia krátkeho dotazníka Vám pripravíme špecifický a ekonomicky výhodný návrh riešenia pre Vašu samosprávu.

Legislatívne hľadisko nakladania s biologickým odpadom

Zavrieť video