Domáce kompostovanie je cestou aj pre mestá

03.04.2017

Partizánske je dôkazom. 

Zákon o odpadoch priniesol samosprávam od nového roka povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Mestá a obce sa teda nevyhnú otázke vybavenia svojich domácností záhradnými kompostérmi či zbernými nádobami na biologicky rozložiteľný odpad a zvozom. Uprednostnenie domáceho kompostovania v obciach z ekonomického hľadiska odporúča vo videu aj Ministerstvo životného prostredia. Avšak kompostovania sa nemusia obávať ani mestá. Dobrým príkladom je mesto Partizánske, ktoré sa namiesto finančne náročnejšieho zvozu biologicky rozložitelného odpadu zo záhrad rodinných domov pustilo do projektu kompostovania.

Prečítajte si čerstvý článok časopisu ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video