JRK | Domáce kompostéry pre obec alebo keď kompostovanie šetrí financie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Domáce kompostéry pre obec alebo keď kompostovanie šetrí financie

Všetky | 11.09.2016

Náklady na komunálne odpady neustále narastajú a komunálneho odpadu je čím ďalej tým viac. Realita je jednoznačná, v budúcnosti budú tieto náklady ešte vyššie vplyvom zvyšujúcich sa nákladov na zvoz, skládkovanie či zvyšujúcu sa konzumnosť. Tým pádom hrozí celkové narastanie odpadov.

KEĎ BIOODPAD ŠETRÍ NAŠE PENIAZE V OBECNÝCH ROZPOČTOCH

Každý obyvateľ vyprodukuje približne 339 kg odpadu ročne, z ktorého viac ako 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádoba na odpad pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu, ktorý sa dá skompostovať. Tieto nádoby tak odchádzajú na skládky s odpadom, ktorý tam nepatrí. Sme skutočne natoľko bohatí, aby sme dávali do odpadového hospodárstva desiatky tisíc eur? Náklady na odpady budú prirodzene narastať. Ak súčasný systém nezmeníme, začnú sa radikálne zvyšovať aj poplatky pre občanov. Čo s tým urobíme? Ak začneme hľadať riešenia a úspory v existujúcom systéme, výsledok bude veľmi pozitívny.

Z legislatívneho hľadiska platí to, že bioodpad už viac nemôže patriť do komunálneho odpadu, a teda nesmie skončiť na skládkach odpadu. A tak obyvatelia obcí musia začať s triedením aj tohto druhu odpadu. Na tento stav však netreba nazerať ako na niečo, čo nás bude zaťažovať. Predsalen triedenie bioodpadu má veľký potenciál v tom, že dokáže veľmi rýchlo ušetriť obecné financie, ktoré sú vynakladané na komunálne odpady. A teda následne sa jednoducho môže preniesť úspora aj na samotných občanov. To platí práve v súvislosti so zavedením domáceho kompostovania v rodinných domoch. Navyše kým samospráva predchádza vzniku odpadov a separuje bioodpad do záhradných kompostérov, občania získajú jednoduchý a pre nich samotných veľmi prospešný systém na spracovávanie vlastných odpadov. Tento fenomén úspešne funguje v celej Európe už niekoľko rokov.

Pozrime sa na to, aké sú skúsenosti z obcí na Slovensku a v Českej republike?

Zvyšovanie ekologického povedomia je základ — obec Pruské

Pán starosta MUDr. Viliam Cíbik, PhD., sa vyjadril takto: „Naším cieľom bolo poskytnúť občanom možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, naučiť ich separovať odpad a vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Vzhľadom na svoj objem prispieva každý odpad k zvyšovaniu poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov je možné ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesových odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo. Do každej domácnosti sme umiestnili kompostér a občania majú možnosť svoj zelený odpad kompostovať v ňom. Ušetrili sme veľmi vysoké náklady, ktoré sme si prepočítali, ak by sme chceli zaviesť zber bioodpadu externou firmou.“

Revolúcia v nakladaní s odpadom — obec Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka za prvých šesť mesiacov od spustenia systému domáceho kompostovania znížila množstvo odpadu o 25%, a za posledný rok znížila frekventovanosť vývozov zmesového odpadu z 1x týždenne na 1x za dva týždne. Tieto zmeny znamenali pre obec už za prvé tri mesiace úsporu 5320 EUR, ktoré chce obec využiť na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. Tento stav sa im podarilo dosiahnuť najmä vďaka dobrej informačnej kampani o význame a výhodách kompostovania pre obyvateľov obce.

Veľká spokojnosť zo strany občanov — obec Jalubí

„Už po prvom polroku používania kompostérov sme videli ich pozitívny prínos aj z ekonomického hľadiska, pretože sa nám množstvo zmesového komunálneho odpadu znížilo o 18,3%. Kompostér je zo strany občanov veľmi kladne hodnotený, a to zo stránok funkčnosti, stability, jednoduchosti pri manipulácii plnenia a vyberania. Občania sú veľmi spokojní s týmto systémom, kompostéry sú vzhľadné a ich umiestnenie do prostredia záhrad a predzáhradiek pôsobí veľmi esteticky. Presne to naša obec potrebovala.“ Zhodnotil starosta z obce Jalubí, Ing. Karel Malovaný.

Ušetrené peniaze sme použili na rekonštrukciu námestia — obec Polešovice

„Mám záhradu. Dávam prednosť tomu, aby sa bioodpad triedil v obci celoplošne pomocou kompostérov,“ zhodla sa väčšina polešovických občanov. Zaobstaranie kompostérov sa podľa polešovického starostu Michala Zapletala obci aj ľuďom vyplatí. Ovocné a zeleninové zvyšky z kuchyne a trávu či lístie zo záhrady nebudú musieť zvážať za peniaze smetiari, ale zostanú na záhrade ako hnojivo. Po analýzach odpadu tvoril v obci bioodpad až 40% z komunálneho odpadu. „Pokiaľ by sa podarilo v prvom roku vytriediť aspoň desať percent bioodpadu, mohli by sme za zvoz odpadu ušetriť až osemdesiat tisíc korún. Pokiaľ by sme sa po pár rokoch dostali na daných 40%, ušetrili by sme státisíce,“ kalkuloval starosta ešte pred samotným zavedením. To ešte nevedel, že v prvom roku sa im podarí znížiť náklady na odpadové hospodárstvo z 1 mil. Kč na 860 tis. Kč.

Ďalšie príklady obcí a miest, kde sa zavádza systém domáceho kompostovania v domácich kompostéroch v Slovenskej republike: Vrbové, Madunice, Turzovka, Lysá pod Makytou, Brezová pod Bradlom, Mojmírovce, Hronovce, Gemerská Poloma, Zlaté Klasy, Rakovice a desiatky ďalších.

Mali by ste záujem o návrh riešenia systému domáceho kompostovania v obci? Kontaktujte nás.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.