Ocenili sme Dobrý trh

26.10.2016

Včera sme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky s radosťou odovzdali ocenenie pre DOBRY TRH za inovatívny prístup k spracovaniu odpadov priamo na verejnom podujatí a šírenie princípov cirkulárnej ekonomiky v praxi. Je to prvý pouličný festival, ktorý poctivo triedi papier, plasty, sklo a ktorý kompostuje bioodpady. Tento rok sa na Panenskej biologicky rozložiteľné odpady kompostovali v elektrickom kompostéri GG 02 a kompost, ktorý počas trhu vznikol sme včera odovzdali Artforum, aby ho použili pre ich záhradku na oknách kníhkupectva. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a tešíme sa na Vianočný dobrý trh.

jrk-ocenenie-dobry-trh-2

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video