Aktivity, ktoré sú súčasťou nášho života.

"Naše kroky, ktoré DNES podnikneme, prispejú k pozitívnej zmene zajtrajška." Krok za krokom "Pre menej odpadu"

CSR aktivity JRK

Každý deň vkladáme 150% úsilia do plnenia našej vízie. Chceme sa neustále učiť a zlepšovať. Naša každodenná práca sa zakladá na troch dôležitých pilieroch: SOCIÁLNOM, EKOLOGICKOM A EKONOMICKOM prístupe.

Vrámci týchto aspektov sa neustále vzdelávame, poznávame skutočnú prax, spolupracujeme s univerzitami, budujeme dlhodobé partnerstvá a robíme všetko pre to, aby mala naša práca ekologický a ekonomický prínos pre našu spoločnosť.

Zavrieť video