Analýza odpadu: Prečo a ako to vyzerá?

12.09.2017

Aj takto vyzerajú naše analýzy odpadov v obciach a mestách (v spolupráci s Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky a Priatelia Zeme Spz)

VIETE PREČO REALIZOVAŤ ANALÝZU ODPADU V OBCI/MESTE?
1. Samospráva zistí skutočný stav nádob: koľko % bioodpadu a ostatných triediteľných zložiek sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade.
2. Následne je možné nastaviť kroky k predchádzaniu vzniku odpadu (zavedením systému domáceho kompostovania) a k tomu, aby sa zvýšila miera triedenia.
3. Občania budú mať reálny pohľad o tom, koľko a aké druhy odpadu v súčasnosti NETRIEDIA.
4. Po opakovanej analýze odpadu (napríklad 1 rok od zavedenia akčných krokov), je možné porovnať stav a vyhodnotiť úspešnosť zavedených riešení.

Analýza odpadu v obci Tehla. Viac ako 53% biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom komunálnom odpade.

Analýza odpadu v obci Dlhé nad Cirochou. Viac ako 43% biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom komunálnom odpade. Viac v blogu.

Analýza odpadu v meste Levice. Viac ako 44% biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom komunálnom odpade v KBV a viac ako 54% v IBV.

Analýza odpadu v obci Prenčov. Analýzu realizovali aj študenti akulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI SPU) v Nitre. Viac v blogu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video