Analýza odpadu v obci Dlhé nad Cirochou

07.06.2017

Obec Dlhé nad Cirochou v súčasnosti rieši otázku, ako eliminovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad. Efektívnym riešením je zavedenie systému domáceho kompostovania.  Aby si bola obec naozaj istá tým, koľko percent odpadu v kukanádobách tvorí práve bioodpad (v priemere to býva až 45%), rozhodla sa zrealizovať analýzu odpadu.

Analýzu realizovala obec v spolupráci s našou spoločnosťou a našim partnerom Priatelia Zeme – SPZ. V deň zvozu komunálneho odpadu v obci sme odobrali vzorku nádob priamo na zberný dvor. Obsah nádob sa následne preberal podla jednotlivých druhov odpadu a vážil. Oficiálne výsledky z analýzy sú uvedené nižšie (kompostovateľného biologicky rozložiteľného odpadu bolo až 43,72% z celkového objemu nádob). Taktiež vám prinášame pár záberov priamo z miesta činu 🙂

analyza odpadiov dlhe nad cirochou

Prečo realizovať analýzu odpadu v obci:

  • zistíme skutočný stav nádob: koľko % bioodpadu a ostatných triediteľných zložiek sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade
  • následne vieme nastaviť kroky k predchádzaniu vzniku odpadu (zavedením systému domáceho kompostovania) a k tomu, aby sa zvýšila miera triedenia
  • občania budú mať reálny pohľad o tom, koľko odpadu v súčasnosti NETRIEDIA
  • po opakovanej analýze odpadu (napríklad 1 rok od zavedenia akčných krokov), vieme porovnať stav a vyhodnotiť úspešnosť zavedených riešení
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video