JRK | Tlačové správy Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

ilustracny obrazok

V Španielsku nekončí bioodpad na skládke. Druhú šancu mu dávajú aj slovenské samosprávy

Mesto Pontevedra na severozápade Španielska sa pred rokmi trápila s rovnakým problém, s akým dnes bojujú slovenské samosprávy – čo robiť s nevyužitým bioodpadom. Aj keď je táto španielska provincia jedna z najväčších v krajine, žijú v nej len dve percentá obyvateľov krajiny.

Čítať viac
ilustracny obrazok

V Lendaku elektronicky evidujú odpad aj na zbernom dvore. Štát ponúka do polovice marca zdroje na ich výstavbu

Každá samospráva hľadá spôsoby, ako čo najlepšie zaobchádzať s vyprodukovaným odpadom a ako dosiahnuť čo najvyššiu mieru triedenia. Tak si môže zabezpečiť, že poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov pre občanov razantne neporastú alebo ich nárast bude podstatne miernejší, ako keby odpad nedokázali dôsledne vytriediť. Na to však potrebujú mať potrebnú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj zberné dvory s modernou elektronickou evidenciou.

Čítať viac
ilustracny obrazok

Samosprávam chýbajú zariadenia na spracovanie bioodpadu. Na ich vybudovanie im môže prispieť štát

Kompostovanie je technologický proces, pri ktorom sú nevyhnutné odborné znalosti a správne dodržiavanie stanovených postupov. Aby však celý proces správne fungoval a na konci spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikol mikrobiálne kvalitný kompost, musí byť kompostáreň správne navrhnutá a efektívnej prevádzkovaná.

Čítať viac
ilustracny obrazok

Slovensku chýba legislatíva pre kompostovanie. Inšpiráciou nám môže byť rakúsky systém

Správy o zmene klímy či živelných katastrofách sa stávajú pravidelnou súčasťou našich životov. Prudké dažde, záplavy, vietor alebo veľké suchá zhoršujú životné podmienky nielen ľuďom, ale aj živočíchom, rastlinám a v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj pôdny ekosystém. A práve kvalita pôdy zásadne ovplyvňuje náš život, zdravie a aj to, ako sa príroda vysporiada s klimatickou zmenou.

Čítať viac
ilustracny obrazok

V mníchovskom centre dávajú veciam druhý život. Na Slovensku sa obdobné projekty pomaly rozbiehajú

Čo robíte s nepotrebným nábytkom, elektronikou alebo doplnkami, ktoré sú odložené na dobu „ak by náhodou“ alebo sú len lapačmi prachu? Do popredia sa dostáva pojem upcyklácia alebo opätovné použitie. Odpoveď, čo sa skrýva za týmito dvoma pojmami, poskytuje Centrum opakovaného použitia Halle 2 v Mníchove. Ako uvádza združenie Zero Waste Europe, ktoré zastrešuje európsku sieť komunít, organizácií, či odborníkov za znižovanie odpadu, nemecké re-use centrum je modernejšou verziou pilotného projektu z roku 2000.

Čítať viac
ilustracny obrazok

Na vzdialenosti pri zbere odpadov záleží

Na triedenie skla, papiera, či plastov si Slováci už dávno zvykli, novinkou pre mestá a obce je ale zber biologicky rozložiteľného odpadu. Samosprávy, okrem Bratislavy a Košíc, majú od januára povinnosť triediť kuchynský odpad a vzdialenosť, ktorú musia obyvatelia prekonať k nádobám určeným na takýto zber, môže zásadne ovplyvniť mieru triedenia samospráv. Čím bližšie sa totiž zberné nádoby na odpad nachádzajú, tým ľudia viac, lepšie a aj čistejšie triedia. Vzdialenosť je totiž jedným z najdôležitejších faktorov na úspešné zavedenie správneho systému zberu odpadov.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.