JRK | Tlačové správy Archives - Pre menej odpadu

Najnovšie články

Lendak odmeňuje obyvateľov nižšími poplatkami za odpady

Lendak odmeňuje obyvateľov nižšími poplatkami za odpady

Nižšie náklady za odpady, menší počet odvozov smetných nádob, ale aj zodpovednejšie správanie obyvateľov. To sú výsledky, ktorými sa môže po viac ako roku využívania modernej a inteligentnej elektronickej evidencie odpadov pochváliť podtatranská obec Lendak. Osveta a evidencia prispeli k tomu, že nádoby na zmesový komunálny odpad vykladajú ľudia len vtedy, keď ich naozaj naplnia.

Čítať viac
Korona nás učí skromnosti. Dokážeme produkovať menej odpadu

Korona nás učí skromnosti. Dokážeme produkovať menej odpadu

Pandémia je súčasťou našich životov už viac ako rok. Obmedzili sme ekonomickú aktivitu a zistili sme, že nepotrebujeme nakupovať množstvo vecí. Zároveň sme znovuobjavili čaro pobytu v prírode. Súčasná situácia nás tak môže pripraviť na obdobie po vypuknutí klimatickej krízy. Tá bude totiž ovplyvní naše spotrebiteľské správanie ešte výraznejšie. Aj keď komunálne služby stále fungujú, ľudia viac pracujú z domu a preto na stojiskách pri panelákoch, či v odpadkových košoch pred rodinnými domami je čoraz viac odpadu. A pritom ho vieme tvoriť menej a nezaťažovať našu peňaženku a životné prostredie, aj keď väčšinu času trávime doma.

Čítať viac
Inteligentný manažment odpadov pomáha samosprávam znižovať náklady. Občania tak platia menej

Inteligentný manažment odpadov pomáha samosprávam znižovať náklady. Občania tak platia menej

Naučiť ľudí lepšie triediť je neľahká úloha každej samosprávy. Osvedčil sa pritom jednoduchý prístup, že čím viac odpadov obyvatelia vytriedia, tým nižší bude ich poplatok za odvoz a spracovanie odpadov. Pozitívnym príkladom, ako dosiahnuť dobré výsledky s použitím moderných technológií, je obec Košeca v ilavskom okrese. Starosta Radomír Brtáň na jar 2018 zaviedol elektronickú evidenciu odpadov, vďaka čomu v obci výrazne kleslo množstvo zmesového komunálneho odpadu a naopak, zvýšil sa objem vytriedených zložiek. Projekt bol v európskej súťaži The Innovation in Politics Awards 2020 vyhodnotený ako najlepší európsky projekt v kategórii Digitalizácie.

Čítať viac
Čo vyhadzovať a nevyhadzovať do kuchynského odpadu

Čo vyhadzovať a nevyhadzovať do kuchynského odpadu

Ministerstvo životného prostredia neodložilo začiatok zberu kuchynského odpadu a od začiatku januára sa pre nás stal realitou. Počas prvého polroka majú obce a mestá čas systém pripraviť a spustiť, prípadne, ak ho už majú, môžu jeho fungovanie zdokonaliť. Povinný zber sa netýka samospráv, ktorých obyvatelia kompostujú v kompostovacích zásobníkoch a výnimku majú aj dve najväčšie mestá, Bratislava a Košice, kde povinný zber kuchynského odpadu začne o dva roky.

Čítať viac
Elektronická evidencia zásadne znižuje množstvo odpadu vyvezeného na skládku

Elektronická evidencia zásadne znižuje množstvo odpadu vyvezeného na skládku

Pre oblasť odpadov je nesmierne dôležité rozhodovať sa na základe faktov a presných čísiel. Preto sa v neveľkej obci Veľké Turovce v okrese Levice rozhodli urobiť podrobnú fyzickú analýzu komunálneho odpadu a podľa jej výsledkov modernizovať svoje odpadové hospodárstvo. Výsledkom aktivity obce by malo byť zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládke a zvýšenie miery triedenia.

Čítať viac
Európske ciele o odpadoch Slovensko stále nespĺň

Európske ciele o odpadoch Slovensko stále nespĺň

Jedným z cieľom Európskej únie v oblasti odpadov je výrazné znižovanie množstva komunálneho odpadu, ktorý skončí nevyužitý a uskladnený na skládkach. Pred dvoma rokmi prešla európska legislatíva úpravami a pre členské štáty stanovila nové ciele. Okrem samotného zníženia tvorby odpadov a zabezpečenia ich recyklácie sa stanovili prísnejšie metódy a pravidlá na stanovenie podielov recyklovaných odpadov, či prísnejšie metódy pre triedený zber. Rovnako sa upravili aj minimálne požiadavky zodpovednosti výrobcov, ktorí sú zodpovední za zber použitého tovaru, jeho triedenie a spracovanie na recykláciu.

Čítať viac
dfghfd
fghf

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.