JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

56. výzva pre budovanie kompostární je otvorená

Všetky | 24.11.2019

Premeňte bioodpad na zdroj a vyrábajte kompost, o ktorý bude záujem. Teraz je ten správny čas.

Využite bioodpad z bytových domov, verejných priestranstiev či zberného dvora a zhodnoťte ho v kompostárni bez námahy. Máte výnimočnú šancu vybudovať alebo vylepšiť svoju kompostáreň, vďaka prostriedkom z 56. výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a odbornej spolupráci s našim profesionálnym projekčným tímom. 

 Kompostujte profesionálne a pritom jednoducho

Dôležité informácie o výzve

 • Celkovo vyčlenené finančné prostriedky: 8 000 000 €
 • Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP: 95 %
 • Výška spolufinancovania: 5 %
 • Typ výzvy: otvorená v 1. kole

Dôležité dátumy

 • 1. kolo žiadostí sa uzatvára 31. decembra 2019
 • 2. kolo žiadostí sa uzatvára 29. februára 2020

O podporu na výstavbu alebo dobudovanie zariadení na zhodnotenie BRKO aerómnym spôsobom môžu požiadať:

 • samosprávy,
 • samosprávou zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
 • združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce,
 • obecné neziskové organizácie,
 • obecné podniky.

Viac informácii o výzve nájdete TU

Cieľom výzvy je podpora zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadu.

Príspevok môže byť poskytnutý na financovanie:

 1. výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
 2. iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače), ktoré sú potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení.

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:

 • výstavbu malých kompostární,
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom – napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc),
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Uzatvorte prirodzený kruh bioodpadu. Pomôžeme vám vytvoriť profesionálnu kompostáreň, v ktorej vyrobíte kvalitný a hodnotný kompost.

Naši regionálni manažéri sú pripravení previesť vás celým procesom až k funkčnej kompostárni s dlhodobým úžitkom pre vašu samosprávu.

Opýtajte sa ako na to ešte dnes. Kontakty nájdete TU

 

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.