1. január sa blíži. Bioodpady na obciach musia byť vyriešené

21.10.2016

Najmenej 45% našich odpadov tvoria biologicky rozložiteľné odpady. Sú zdrojom živín pre naše prostredie a preto by sme sa k nim mali aj správať tak, aby sme ich potenciál využili v prospech nás a nášho okolia. Od 1.1.2017 musí mať každá obec na Slovensku v zmysle platnej právnej úpravy zavedený systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Ako efektívne tieto systémy obci zaviesť v ďalšom videu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vysvetlila Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva na MŽP SR.

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video