JRK | 10 dní kompostovania na Ministerstve životného prostredia SR - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

10 dní kompostovania na Ministerstve životného prostredia SR

Všetky | 22.06.2016

V dňoch 10.-20. mája 2016 sme spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR a neziskovým občianskym združením Priateľmi Zeme – SPZ zrealizovali interaktívnu výstavu PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU A NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI ODPADMI.

Výstava sa konala priamo v átriu hlavnej budovy ministerstva a bola zameraná na základnú osvetu a príklady z oblasti predchádzania vzniku odpadov. Zamestnanci ministerstva sa tak mohli priamo stretnúť s praktickými príkladmi z praxe, v ktorých sú zavedené systémy efektívneho a ekologického nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

V priestoroch átria sme vystavovali našich praktických pomocníkov ako záhradný kompostér, elektrické kompostéry, vermikompostéry či doplnkový sortiment pre kompostovanie. Dopĺňali ich užitočné príklady z obcí či zariadení, v ktorých sa práve vďaka nim darí znižovať odpady.

Výstava bola navyše spojená s interaktívnou kampaňou 10 dní kompostovania na Ministerstve životného prostredia SR, počas ktorej sa zamestnanci aktívne podieľali na triedení a spracovaní bioodpadu. Kuchynky v priestoroch ministerstva sme vybavili košíkmi na zber bioodpadu a biologicky rozložiteľnými vreckami, ktoré boli po naplnení bioodpadom denne vynášané priamo do elektrického kompostéra v átriu. Tam sa z odpadu za 24 hodín stal výživný substrát. Celkovo sa počas výstavy vyzbieralo približne 70 kg bioodpadu, z ktorého vzniklo 7 kg kompostu(Za 1 rok by takto spoločne vyzbierali 2500 kg bioodpadu a z toho vytvorili 250 kg kompostu, ktorý môže byť použitý na zúrodnenie až 2,5 tony zeminy) Navyše sa podarilo dosiahnuť to, že v košoch na zmesový komunálny odpad, ktoré sú štandardne umiestnené v kuchynkách, sa počas výstavy nenachádzal žiaden bioodpad! Po skončení kampane sa vzniknutý kompost rozdelil medzi zamestnancov, a ten mohli následne použiť na prihnojenie kvetín či svojej záhradnej zelene.

Nakoľko odozvy na kompostovanie počas výstavy boli viac než pozitívne, ministerstvo v súčasnosti pripravuje možnosť dlhodobej prevádzky elektrického kompostéra vo svojich priestoroch a teda i ponechanie systému triedenia bioodpadu.

Držíme im v tom palce 🙂

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.